نام محصول حراج آخرین ویرایش قیمت نوسانات قیمت
بلانک 1 یونیت آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۵۳,۲۰۰ تومان
بلانک 2 یونیت آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۷۲,۲۰۰ تومان
بلانک 3 یونیت آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۸۹,۳۰۰ تومان
بلانک 4 یونیت آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۱۰۸,۳۰۰ تومان
نگهدارنده کابل آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۱۸۳,۳۵۰ تومان
سینی رک دیواری 1 یونیت عمق 25 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۲۷۳,۶۰۰ تومان
سینی رک دیواری 2 یونیت عمق 35 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۳۱۹,۲۰۰ تومان
پاور ماژول 8 پورت آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۳۶۹,۵۵۰ تومان
سینی تخت عمق 40 مناسب رک عمق 60 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۳۷۹,۰۵۰ تومان
سینی تخت عمق 55 مناسب رک عمق 80 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۵۱۰,۱۵۰ تومان
رک دوربین 2 یونیت آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۶۱۵,۶۰۰ تومان
سینی تخت عمق 71 مناسب رک عمق 100 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۶۱۵,۶۰۰ تومان
سینی متحرک1 یونیت رک عمق 60 و 80 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۶۳۲,۷۰۰ تومان
سینی متحرک 1 یونیت رک عمق 100 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۶۹۵,۴۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC232T43P-M(2.8mm) %8 2 بهمن 1402 ۷۲۶,۸۰۰ تومان
رک دوربین 4 یونیت آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۷۲۹,۶۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC94B1AR %8 1 بهمن 1402 ۷۴۵,۲۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC78B1AR (2.8mm) %8 1 بهمن 1402 ۸۱۸,۸۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC222T43P-MC(2.8mm) %8 2 بهمن 1402 ۸۲۸,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HAC-T1A21P %10 6 اسفند 1402 ۸۷۵,۵۲۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل DH-HAC-B1A21P %10 6 اسفند 1402 ۸۷۵,۵۲۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC78T9AR(2.8mm) %8 2 بهمن 1402 ۹۲۹,۲۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC222B1AR-M %8 2 بهمن 1402 ۹۷۵,۲۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC222B49M(2.8mm) %8 2 بهمن 1402 ۹۷۵,۲۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HDW-1200RP %10 6 اسفند 1402 ۹۹۹,۰۰۰ تومان
سینی یونیت چهار فن آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۱,۰۲۵,۰۵۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC222T9AR-M(2.8mm) %8 2 بهمن 1402 ۱,۰۳۰,۴۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC532T43P-M(2.8mm) %8 2 بهمن 1402 ۱,۰۳۹,۶۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HAC-T2A21P %10 6 اسفند 1402 ۱,۰۴۷,۶۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل DH-HAC-B2A21P %10 6 اسفند 1402 ۱,۰۴۷,۶۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC94B29R %8 2 بهمن 1402 ۱,۰۵۸,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HDW-1200TRQP %10 6 اسفند 1402 ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC522T43P-MC(2.8mm) %8 2 بهمن 1402 ۱,۱۳۶,۲۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC222B49M-C(2.8mm) %8 2 بهمن 1402 ۱,۱۵۹,۲۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC222B19M-C(2.8mm) %8 2 بهمن 1402 ۱,۱۵۹,۲۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HDW1200TRQP-A %10 6 اسفند 1402 ۱,۱۶۱,۹۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC222B1AM-M (4.0mm) %8 2 بهمن 1402 ۱,۱۷۷,۶۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC222B1AM-M (3.6mm) %8 2 بهمن 1402 ۱,۱۷۷,۶۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC231B1AR-L %8 2 بهمن 1402 ۱,۱۹۶,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC101B1AR-L %8 10 بهمن 1402 ۱,۱۹۶,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC231T9AR-L %8 2 بهمن 1402 ۱,۱۹۶,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC101T9AQ-L %8 10 بهمن 1402 ۱,۱۹۶,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC522T45P-MC(2.8mm) %8 2 بهمن 1402 ۱,۱۹۶,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HDW-1209TLQP-LED %10 6 اسفند 1402 ۱,۲۲۴,۰۰۰ تومان
سینی یونیت شش فن آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۱,۲۳۰,۲۵۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC232B1AR-MC (2.8mm) %8 2 بهمن 1402 ۱,۲۳۲,۸۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC232T9AR-MC(2.8mm) %8 2 بهمن 1402 ۱,۲۳۲,۸۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HDW-1200MP %10 6 اسفند 1402 ۱,۲۶۹,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC64B1A %8 2 بهمن 1402 ۱,۲۶۹,۶۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC64T9A %8 2 بهمن 1402 ۱,۲۶۹,۶۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC522T9AR(2.8mm) %8 2 بهمن 1402 ۱,۲۶۹,۶۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل DH-HAC-HFW1200SP %10 6 اسفند 1402 ۱,۳۰۹,۵۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC531B19M(2.8mm) %8 2 بهمن 1402 ۱,۳۳۴,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC78B29 (2.8mm) %8 2 بهمن 1402 ۱,۳۵۲,۴۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC532B49M(2.8mm) %8 2 بهمن 1402 ۱,۳۵۲,۴۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC522B49M-M(2.8mm) %8 2 بهمن 1402 ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HDW-1209TLQP-LED-A %10 6 اسفند 1402 ۱,۳۸۱,۵۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HAC-HFW1200TP %10 6 اسفند 1402 ۱,۳۹۰,۵۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HFW1209CP-LED %10 6 اسفند 1402 ۱,۳۹۰,۵۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC221B59M (2.8mm) %8 2 بهمن 1402 ۱,۳۹۸,۴۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC522T9AR-M(2.8mm) %8 2 بهمن 1402 ۱,۴۲۶,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC85C29 %8 2 بهمن 1402 ۱,۴۳۵,۲۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC85E97 %8 2 بهمن 1402 ۱,۴۳۵,۲۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HAC-HFW1200TP-A %10 6 اسفند 1402 ۱,۴۵۳,۵۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HFW-B1A51P %10 6 اسفند 1402 ۱,۴۶۷,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HDW-T1A51P %10 6 اسفند 1402 ۱,۴۷۶,۰۰۰ تومان
رک دیواری 4 یونیت عمق 45 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۱,۴۹۲,۴۵۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HDW-1200EMP-A %10 6 اسفند 1402 ۱,۴۹۴,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HFW1209CMP-LED %10 6 اسفند 1402 ۱,۵۰۳,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC532B49M-MC(2.8mm) %8 2 بهمن 1402 ۱,۵۱۸,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC522B49M-C(2.8mm) %8 2 بهمن 1402 ۱,۵۲۷,۲۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC522B19M-C(2.8mm) %8 2 بهمن 1402 ۱,۵۲۷,۲۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HFW1209TLMP-LED %10 6 اسفند 1402 ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HFW-B2A51P %10 6 اسفند 1402 ۱,۵۴۸,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC93B1AR-MC(2.8mm) %8 2 بهمن 1402 ۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC93T9AR-MC16(2.8mm) %8 2 بهمن 1402 ۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC532T9AR-MC(2.8mm) %8 2 بهمن 1402 ۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HDW1500TRQP-A %10 6 اسفند 1402 ۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
رک دیواری 6 یونیت عمق 35 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۱,۶۳۹,۷۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HFW-1200DP %10 6 اسفند 1402 ۱,۶۴۷,۰۰۰ تومان
رک دیواری 5 یونیت عمق 45 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۱,۶۸۱,۵۰۰ تومان
رک دیواری 6 یونیت عمق 45 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۱,۷۶۹,۸۵۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC83C29 %8 2 بهمن 1402 ۱,۷۷۵,۶۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC83E97 %8 2 بهمن 1402 ۱,۷۷۵,۶۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HDW-1200TMQP-A %10 6 اسفند 1402 ۱,۷۷۷,۵۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HDW-1239TLQP-A-LED %10 6 اسفند 1402 ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HFW1200THP-I4 %10 6 اسفند 1402 ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC522B59M(2.8mm) %8 2 بهمن 1402 ۱,۸۲۱,۶۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC60B29(2.8mm) %8 2 بهمن 1402 ۱,۸۲۱,۶۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HFW-1500CMP %10 6 اسفند 1402 ۱,۸۳۲,۴۰۰ تومان
رک دیواری 7 یونیت عمق 45 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۱,۸۳۶,۳۵۰ تومان
سنسور دما رک آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۱,۸۶۲,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HFW1200THP-I8 %10 6 اسفند 1402 ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HFW-1500CP %10 6 اسفند 1402 ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HFW1200CMP-A-0360B %10 6 اسفند 1402 ۱,۹۰۸,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HDW1500TLMP %10 6 اسفند 1402 ۱,۹۹۸,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HFW1239CP-LED %10 6 اسفند 1402 ۲,۰۲۵,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HFW1239TP-LED %10 6 اسفند 1402 ۲,۰۴۵,۷۰۰ تومان
رک دیواری 7 یونیت عمق 60 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۲,۰۶۱,۵۰۰ تومان
سنسور دما و رطوبت رک آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۲,۰۷۶,۷۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HFW-1500TP %10 6 اسفند 1402 ۲,۰۷۹,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HFW-1500TP-A %10 6 اسفند 1402 ۲,۰۸۸,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HDW1500TLMQP-A %10 6 اسفند 1402 ۲,۱۵۱,۰۰۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال برایتون مدل UVR7TAA04RM-D54G %8 1 بهمن 1402 ۲,۱۵۲,۸۰۰ تومان
رک دیواری 9 یونیت عمق 45 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۲,۱۶۱,۲۵۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC532C59M %8 2 بهمن 1402 ۲,۲۰۸,۰۰۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال برایتون مدل UVR7TAA04DH-D54G %8 1 بهمن 1402 ۲,۲۴۴,۸۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HFW-1500CMP-A %10 6 اسفند 1402 ۲,۲۸۶,۰۰۰ تومان
سنسور دما،رطوبت و ولتاژ رک آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۲,۳۰۴,۷۰۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال برایتون مدل UVR7TCC04AM-D54G %8 1 بهمن 1402 ۲,۳۰۹,۲۰۰ تومان
رک دیواری 9 یونیت عمق 60 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۲,۳۳۷,۹۵۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HFW-1500DP %10 6 اسفند 1402 ۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال داهوا مدل XVR1B04-I %10 6 اسفند 1402 ۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال برایتون مدل UVR7TAA04AMPlus-D54G %8 1 بهمن 1402 ۲,۴۳۸,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HDW1509TLQP-LED %10 6 اسفند 1402 ۲,۴۸۸,۵۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HFW1509TP-LED %10 6 اسفند 1402 ۲,۵۶۵,۹۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HDW1509TLQP-A-LED %10 6 اسفند 1402 ۲,۵۶۹,۵۰۰ تومان
آنتن رادیو فاز مدل Phase-25dBi-iso-Easy-5G %5 6 اسفند 1402 ۲,۵۸۴,۰۰۰ تومان
آنتن رادیو فاز مدل Phase-25dBi-iso-Easy-6G %5 6 اسفند 1402 ۲,۵۸۴,۰۰۰ تومان
رک دیواری 12 یونیت عمق 60 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۲,۶۳۱,۵۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HFW1509TLMP-LED %10 6 اسفند 1402 ۲,۶۵۰,۵۰۰ تومان
سنسور دما و رطوبت DC رک آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۲,۸۲۱,۵۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HFW1509TP-A-LED %10 6 اسفند 1402 ۲,۸۹۸,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HFW-1800TP %10 6 اسفند 1402 ۲,۹۴۵,۷۰۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال برایتون مدل UVR7TAA08RM-D58G %8 1 بهمن 1402 ۲,۹۶۲,۴۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HFW1200RP-Z-IRE6(2.8-12) %10 6 اسفند 1402 ۳,۰۲۴,۰۰۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال داهوا مدل XVR1B08-I %10 6 اسفند 1402 ۳,۰۹۶,۰۰۰ تومان
سنسور دما،رطوبت،ولتاژ و دود آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۳,۱۲۰,۷۵۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال برایتون مدل UVR7TCC08AM-D58G %8 1 بهمن 1402 ۳,۱۹۲,۴۰۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال برایتون مدل UVR7TAA04H-D54G %8 1 بهمن 1402 ۳,۲۱۰,۸۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC64C29Z %8 2 بهمن 1402 ۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC532B1AR-MC(2.8mm) %8 2 بهمن 1402 ۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان
آنتن رادیو فاز مدل Phase-27dBi-iso-Easy-5G %5 6 اسفند 1402 ۳,۲۶۸,۰۰۰ تومان
آنتن رادیو فاز مدل Phase-27dBi-iso-Easy-6G %5 6 اسفند 1402 ۳,۲۶۸,۰۰۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال برایتون مدل UVR7TAA08AMPlus-D58G %8 1 بهمن 1402 ۳,۳۱۲,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HFW1500RP-Z-IRE6-2.7-12 %10 6 اسفند 1402 ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته HDCVI داهوا مدل HDW1500RP-Z-2.7-12 %10 6 اسفند 1402 ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
سنسور دما،رطوبت،ولتاژ،دود و جریان رک آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۳,۷۲۴,۰۰۰ تومان
رک ایستاده 12 یونیت عمق 60 عرض 60 آماد سیستم %5 11 اسفند 1402 ۳,۷۲۷,۸۰۰ تومان
آنتن رادیو فاز مدل Phase-30dBi-Eco-6G %5 6 اسفند 1402 ۳,۸۶۹,۳۵۰ تومان
آنتن رادیو فاز مدل Phase-30dBi-Eco-5G %5 6 اسفند 1402 ۳,۸۶۹,۳۵۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال داهوا مدل XVR5104HS-I3 %10 6 اسفند 1402 ۳,۹۷۹,۸۰۰ تومان
آنتن رادیو فاز مدل Phase-30dBi-Easy-5G %5 6 اسفند 1402 ۴,۰۸۵,۹۵۰ تومان
آنتن رادیو فاز مدل Phase-30dBi-Easy-6G %5 6 اسفند 1402 ۴,۰۸۵,۹۵۰ تومان
آنتن رادیو فاز مدل Phase-30dBi-iso-Eco-5G %5 6 اسفند 1402 ۴,۲۰۴,۷۰۰ تومان
آنتن رادیو فاز مدل Phase-30dBi-iso-Eco-6G %5 6 اسفند 1402 ۴,۲۰۴,۷۰۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال داهوا مدل XVR4108-HS-I %10 6 اسفند 1402 ۴,۲۵۷,۰۰۰ تومان
رک لابراتوری ایستاده 28 یونیت آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۴,۵۵۴,۳۰۰ تومان
آنتن رادیو فاز مدل Phase-30dBi-iso-Easy-5G %5 6 اسفند 1402 ۴,۵۷۵,۲۰۰ تومان
آنتن رادیو فاز مدل Phase-30dBi-iso-Easy-6G %5 6 اسفند 1402 ۴,۵۷۵,۲۰۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال برایتون مدل UVRC16EMB Plus %8 1 بهمن 1402 ۴,۷۲۶,۹۶۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال برایتون مدل UVR7TCA08H-D58G %8 1 بهمن 1402 ۴,۹۸۶,۴۰۰ تومان
آنتن رادیو فاز مدل Phase-32dBi-Easy-6G %5 6 اسفند 1402 ۵,۰۱۱,۲۵۰ تومان
آنتن رادیو فاز مدل Phase-32dBi-Easy-5G %5 6 اسفند 1402 ۵,۰۱۱,۲۵۰ تومان
آنتن رادیو فاز مدل Phase-34dbi-Eco-5G %5 6 اسفند 1402 ۵,۱۴۱,۴۰۰ تومان
آنتن رادیو فاز مدل Phase-34dbi-Eco-6G %5 6 اسفند 1402 ۵,۱۴۱,۴۰۰ تومان
آنتن رادیو فاز مدل Phase-34dBi-Easy-5G %5 6 اسفند 1402 ۵,۳۵۹,۹۰۰ تومان
آنتن رادیو فاز مدل Phase-34dBi-Easy-6G %5 6 اسفند 1402 ۵,۳۵۹,۹۰۰ تومان
رک ایستاده 16 یونیت عمق 60 عرض 60 آماد سیستم %5 11 اسفند 1402 ۵,۵۴۷,۰۵۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال برایتون مدل UVR7TCA16AMPlus-D5C6 %8 1 بهمن 1402 ۵,۷۰۴,۰۰۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال داهوا مدل XVR5104HS-4KL-I3 %10 6 اسفند 1402 ۵,۷۳۳,۰۰۰ تومان
رک لابراتوری ایستاده 36 یونیت آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۵,۸۰۶,۴۰۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال داهوا مدل XVR1B16-I %10 6 اسفند 1402 ۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال برایتون مدل UVR7TCA04RQ-D149 %8 1 بهمن 1402 ۶,۰۳۵,۲۰۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال داهوا مدل XVR5108-HS-I3 %10 6 اسفند 1402 ۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال داهوا مدل XVR4116HS-I %10 6 اسفند 1402 ۶,۲۱۹,۰۰۰ تومان
رک ایستاده 21 یونیت عمق 60 عرض 60 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۶,۶۷۲,۸۰۰ تومان
رک لابراتوری ایستاده 42 یونیت آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۶,۷۱۷,۴۵۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال داهوا مدل XVR4216AN-I %10 6 اسفند 1402 ۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
رک دیواری 7 یونیت ضد اب عمق 45 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۷,۵۰۲,۱۵۰ تومان
سنسور دما،رطوبت،ولتاژ،دود،جریان و GSM رک آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۷,۶۹۵,۰۰۰ تومان
رک ایستاده 21 یونیت عمق 80 عرض 60 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۸,۱۴۰,۵۵۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال داهوا مدل XVR5116HS-I3 %10 6 اسفند 1402 ۸,۴۷۸,۰۰۰ تومان
رک دیواری 9 یونیت ضد اب عمق 45 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۹,۱۰۹,۵۵۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال برایتون مدل UVR7TCG08RQ-D189 %8 1 بهمن 1402 ۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال داهوا مدل XVR5116H-I3 %10 6 اسفند 1402 ۹,۳۱۰,۵۰۰ تومان
رک ایستاده 21 یونیت عمق 100 عرض 60 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۹,۵۸۰,۷۵۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال داهوا مدل XVR5108-HS-4KL-I2 %10 6 اسفند 1402 ۹,۸۸۲,۰۰۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال داهوا مدل XVR5108-HS-4KL-I3 %10 6 اسفند 1402 ۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
رک دیواری 12 یونیت ضد اب عمق 45 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۱۰,۰۴۶,۲۵۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال برایتون مدل UVR7THB16H-D5C8 %8 1 بهمن 1402 ۱۰,۱۲۰,۰۰۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال برایتون مدل UVR7TQ16H-D5C8 %8 1 بهمن 1402 ۱۰,۱۲۰,۰۰۰ تومان
رک ایستاده 27 یونیت عمق 60 عرض 60 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۱۰,۲۶۳,۸۰۰ تومان
رک ایستاده 27 یونیت عمق 80 عرض 60 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۱۱,۱۲۴,۵۰۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال برایتون مدل UVR7THB16H-G1C5 %8 1 بهمن 1402 ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال برایتون مدل UVR7TQ16H-G1C5 %8 1 بهمن 1402 ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
رک ایستاده 36 یونیت عمق 60 عرض 60 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۱۱,۸۰۷,۵۵۰ تومان
رک ایستاده 27 یونیت عمق 100 عرض 60 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۱۱,۹۲۰,۶۰۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال داهوا مدل XVR5216AN-I3 %10 6 اسفند 1402 ۱۲,۵۱۰,۰۰۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال داهوا مدل XVR4232AN-I %10 6 اسفند 1402 ۱۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
رک ایستاده 36 یونیت عمق 100 عرض 60 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۱۳,۸۱۱,۱۰۰ تومان
رک ایستاده 42 یونیت عمق 100 عرض 60 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۱۵,۵۴۱,۰۵۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال برایتون مدل UVR6TH16Q-N5C2 %8 1 بهمن 1402 ۱۶,۲۸۴,۰۰۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال داهوا مدل XVR5216AN-4KL-I3 %10 6 اسفند 1402 ۱۹,۳۱۴,۰۰۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال داهوا مدل XVR5232AN-I3 %10 6 اسفند 1402 ۲۱,۱۰۵,۰۰۰ تومان
رک ایستاده 18 یونیت ضد اب عمق 60 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۲۱,۱۶۳,۱۵۰ تومان
رک ایستاده 21 یونیت ضد اب عمق 80 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۲۴,۲۴۴,۰۰۰ تومان
رک سرور 42 یونیت عمق 106 عرض 60 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۳۰,۷۳۹,۱۵۰ تومان
رک سرور 42 یونیت عمق 106 عرض 80 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۳۲,۲۱۹,۲۵۰ تومان
رک سرور 42 یونیت عمق 120 عرض 60 آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۳۳,۹۲۷,۳۵۰ تومان
ذخیره ساز دیجیتال داهوا مدل XVR5432L-I3 %10 6 اسفند 1402 ۳۷,۶۲۰,۰۰۰ تومان
رک سرور 42 یونیت عمق 120 عرض 60 قفل رمزدار آماد سیستم %5 5 اسفند 1402 ۳۸,۲۵۳,۶۵۰ تومان
0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.