نت سلز | فروش محصولات شبکه و IP لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC83E97 دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC83E97 1930000 1930000
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC532C59M دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC532C59M 2400000 2400000
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC83C29 دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC83C29 1930000 1930000
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC532T9AR-MC(2.8mm) دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC532T9AR-MC(2.8mm) 1750000 1750000
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC93T9AR-MC16(2.8mm) دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC93T9AR-MC16(2.8mm) 1750000 1750000
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC522T9AR-M(2.8mm) دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC522T9AR-M(2.8mm) 1550000 1550000
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC522T9AR(2.8mm) دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC522T9AR(2.8mm) 1380000 1380000
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC522T45P-MC(2.8mm) دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC522T45P-MC(2.8mm) 1300000 1300000
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC522T43P-MC(2.8mm) دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC522T43P-MC(2.8mm) 1235000 1235000
دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC532T43P-M(2.8mm) دوربین مداربسته AHD برایتون مدل UVC532T43P-M(2.8mm) 1130000 1130000